PROGRAMA

DIRECCIÓ

Centre Organitzador: Centre Internacional de Gandia-UV.
Direcció: Luis del Romero Renau. Profesor Titular de Universidad. Departament de Geografia Universitat de València.
Carme Melo Escrihuela. Profesora del Departamento de Geografía. Directora del Centro Internacional de Gandía. Universitat de València.

METODOLOGIA

La metodologia d’aprenentatge combinarà activitats presencials i virtuals, com és habitual dins d’un model d’ensenyament semipresencial. La docència presencial estarà basada en classes magistrals orientades a exposar els aspectes més importants i teòrics de l’assignatura i en activitats de naturalesa més pràctica, com dinàmiques de debat, treball en grup i discussió de casos pràctics. La docència virtual es realitzarà a través de l’Aula Virtual, on es compartiran materials documentals i audiovisuals amb l’alumnat, i de Blackborad Collaborate, especialment a través de videoconferències, fòrums i xats.

PROFESSORAT

Alonso Monasterio, Pau
Professora Associada del Departament d’Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València.

del Romero Renau, Luis
Professor Titular d’Universitat. Departament de Geografia. Universitat de València.

García García, Ernest
Professor Emèrit d’Universitat. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

Güemes Heras, Jaime
Director del Jardí Botànic. Universitat de València.

Mayoral Garcia-Berlanga, Olga
Professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Subdirectora del Jardí Botànic. Universitat de València.

Melo Escrihuela, Carme
Professora del Departament de Geografia. Directora del Centre Internacional de Gandia. Universitat de València.

Portugués Mollá, Iván
Professor Associat d’Universitat. Departament de Geografia. Universitat de València.

Sánchez Murciano, María
Investigadora Associada. Recartografies.

Urra Urbieta, José Anastasio
Professor Titular d’Universitat. Departament de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras”. Universitat de València.

Valera Lozano, Antonio
Ajudant Doctor. Departament de Geografia. Universitat de València.

Si vols descarregar el programa en PDF