PRESENTACIÓ

Aquest postgrau atén a les creixents demandes de formació i especialització de professionals en l’àmbit del canvi climàtic i la sostenibilitat ambiental

Aquest postgrau atén a les creixents demandes de formació i especialització de professionals en l’àmbit del canvi climàtic i la sostenibilitat ambiental

El canvi climàtic és un dels reptes més importants als quals s’enfronta el present i el futur de la humanitat. Tot i que la qüestió climàtica està al centre del debat polític des de fa dècades, les mesures adoptades fins ara estan resultant insuficients per tal de fer-li front. Les negociacions internacionals, especialment l’última cimera pel clima, la COP25 de 2019 celebrada a Madrid, no han aconseguit donar l’impuls que necessita el compliment de l’Acord de París. Les declaracions d’emergència climàtica adoptades pels governs mundials abans de l’esclat de la pandèmia de la COVID, han quedat en paper mullat. Mesures com el Green New Deal promogut per la Comissió Europea o la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica aprovada en maig de 2021 pel govern espanyol exemplifiquen el tipus d’estratègies orientades a assolir la descarbonització de l’economia i el creixement verd, intel.ligent i digital que propugnen les institucions com a resposta al desafiament climàtic.

Des dels inicis de la dècada dels noranta s’han adoptat distintes estratègies i polítiques per a frenar el canvi climàtic, partint de la necessitat de compatibilitzar el creixement econòmic i la protecció del medi ambient. Els instruments reguladors i sancions amb què es va intentar controlar les activitats productives més contaminants han donat pas a un model més participatiu basat en la governança ambiental. Així mateix, s’han desenvolupat nous mecanismes de caràcter voluntari orientats a crear un mercat verd. Aquestes mesures formen part de les estratègies de transició ecològica i energètica, que persegueixen la desmaterialització de l’economia, el desacoblament entre creixement econòmic i recursos naturals i l’eficiència en la gestió mediambiental mitjançant innovacions de tipus tècnic i administratiu. No obstant, els esforços han resultat fins ara insuficients i no han detingut l’enorme degradació ambiental que pateix el planeta. Són necessaris canvis en els modes de producció i consum cap a alternatives sostenibles que posen en tensió el capitalisme com a sistema sociocultural i econòmic hegemònic.

Són necessaris canvis en els modes de producció i consum cap a alternatives sostenibles que posen en tensió el capitalisme com a sistema sociocultural i econòmic hegemònic.

Són necessaris canvis en els modes de producció i consum cap a alternatives sostenibles que posen en tensió el capitalisme com a sistema sociocultural i econòmic hegemònic.

La crisi de la COVID ho posa de manifest, si cap, encara més. Com reconeix la pròpia Organització les de Nacions Unides, l’explotació insostenible de recursos està estretament relacionada amb la pandèmia. La destrucció d’hàbitats naturals i la pèrdua de biodiversitat causades per activitats com l’agricultura intensiva, la ramaderia industrial, el comerç d’espècies salvatges i els canvis en els usos del sòl, especialment la desforestació i l’apropiació d’ecosistemes per a activitats productives i desenvolupaments urbanístics, són responsables tant de les noves malalties zoonòtiques com de les emissions causants del calfament global i l’extinció massiva d’espècies. Per això cal limitar aquestes activitats en el futur i repensar la relació entre els éssers humans i la naturalesa per tal de reduir els canvis mediambientals globals causats pels sistemes de producció i consum com a mesures indispensables per a combatre el canvi climàtic i, al mateix temps, minimitzar el risc de futures pandèmies.

Partint d’aquesta realitat, i amb la finalitat d’atendre a les creixents demandes de formació i especialització de professionals que, des d’una perspectiva crítica i multidisciplinar, puguen contribuir a formular estratègies, plans i polítiques per a fer front al repte del canvi climàtic en tots els sectors, presentem aquesta proposta innovadora de Diploma d’Especialització en Canvi Climàtic i Sostenibilitat Ambiental. Actualment, la Universitat de València no conta amb cap postgrau dedicat íntegrament a l’estudi, diagnòstic i disseny d’estratègies relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, el diploma proposat resulta indispensable per ampliar la formació ofertada per la institució en resposta a les demandes i evolució de la societat.