PREGUNTES FREQÜENTS

Si, s’admetrà excepcionalment cursar-ho en línea, degut a causes relacionades amb la pandèmia.

Data d’inici: 1 d’octubre de 2022.
Data de finalització: 30 de juny de 2023.
A finals d’abril es realitzarà l’eixida de camp, i posteriormente vindrà el període d’avaluació.

Per a superar els crèdits del diploma hi haurà una avaluació continuada a cada assignatura i una prova final consistent en un examen, o bé en la realització de treballs pràctis, segons l’assignatura

No, en substitució es cursarà la matèria de “projectes”, innovadora i diferent. En grups de màxim 3 estudiants, es desenvoluparà una recerca aplicada amb una empresa, associació o entitat sobre canvi climàtic i/o sostenibilitat.

Sí, si només queden pendents el 10% dels crèdits del grau, o el que és el mateix, si has cursat i aprovat totes les matèries i només queda pendent el TFG i les pràctiques, o TFG i una assignatura.

No, es pot cursar el diploma sense tindre un grau o cap títol universitari. Però en eixe cas has de tindre una formació i/o experiència professional relacionada amb la temàtica del diploma.

Segons estableix el reglament de la Universitat de València, en la modalitat híbrida es desenvoluparan les classes de manera virtual i presencial. Les sessions presencials tindran una assistència obligatòria, el que significa que es deurà assistir a un mínim del 80% de les sessions per aprovar eixa materia. Les absències justificades es tindran en compte.

Una volta formalitzada la matrícola, no es podrà modificar d’un format a un altre.