PLA D´ESTUDIS

El diploma se subdivedeix en cinc períodes i dos semestres. Consta de huit assignatures de formació teòrica i pràctica, de tres crèdits ECTS cadascuna, junt amb el mòdul de Projectes en sostenibilitat ambiental i canvi climàtic de sis crèdits ECTS.

PERIODE

DATES

MÓDULS / ACTIVITATS


CRÈDITS ECTS


1

1/10/2021 03/11/2021

Climatologia, meteorología i canvi climàtic

3

1

1/10/2021 03/11/2021

Ètica i política del canvi climàtic

3

2

04/11/2021 02/12/2021

Ecologia urbana

3

2

04/11/2021 02/12/2021

Responsabilitat social i ambiental d’empresa front al repte del canvi climàtic

3

2

19/05/2022

Presentació del mòdul: Projectes en sostenibilitat ambiental i canvi climàtic

0

3

02/02/2022 02/03/2022

Ecologia política del medi rural i natural

3

3

02/02/2022 02/03/2022

Sostenibilitat i canvi climàtic a l’activitat productiva

3

4

03/03/2022 07/04/2022

Biodiversitat i Canvi Climàtic

3

4

03/03/2022 07/04/2022

Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica per a la planificació ambiental front al canvi climàtic

3

5

26/04/2022 30/04/2022

Eixida de camp

0

5

13/04/2022 15/05/2022

Projectes en sostenibilitat ambiental i canvi climàtic

6

  • El primer període arrenca l’u d’octubre i termina el 3 de noviembre i constarà dels dos mòduls bàsics sobre canvi climàtic i sostenibilitat ambiental: Climatologia, meteorología i canvi climàtic; i Ètica i política del canvi climàtic.
  • El segon període s’inicia el 4 de noviembre fins el dos de desembre amb els mòduls: Ecologia urbana i Responsabilitat social i ambiental d’empresa front al repte del canvi climàtic. Així mateix hi haurà dues sessions per a presentar el mòdul final de projectes.
  • El tercer període comença amb el segon quatrimestre el dos de febrer de 2022 fins al dos de març, en el qual es desenvoluparan els mòduls d’Ecologia política del medi rural i natural, i de Sostenibilitat i canvi climàtic a l’activitat productiva.
  • El quart període s’inicia el tres de març i terminarà el set d’abril amb els mòduls de Biodiversitat i Canvi Climàtic, i de Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica per a la planificació ambiental front al canvi climàtic.
  • El cinquè període s’inicia el 13 d’abril i les sessions serán no presencials o síncrones per a desenvolupar el projecte final de diploma. Així mateix tindrà lloc l’eixida de camp del diploma del 26 al 30 d’abril. La presentación dels projectes tindrà lloc en dues convocatòries. La primera será el 31 de maig i la segona el 30 de juny.

Hi haurà dues modalitats d’avaluació: un examen final a realitzar durant el període oficial d’exàmens (del set al 31 de gener en primera convocatoria i del 23 de maig al 31 de juny de 2022), o bé l’avaluació continua a partir de treballs pràctics per part de l’estudiant, que es lliuraran segons els terminis establerts a cada mòdul.

HORARIS

Les sessions teòriques del diploma tindran dues modalitats d’impartició

Modalitat A: Aquesta és la modalitat principal i preferent i será semipresencial. Les sessions seran virtuals els dimecres de 16h a 20h i presencials els dijous de 16h a 20h al Centre Internacional de Gandia, al Carrer Tossal nº 8 de Gandia.

Modalitat B: Aquelles persones que de manera justificada no puguen seguir el diploma de manera semipresencial podran optar per cursar la totalitat dels mòduls de manera virtual. A l’inici del curs s’haurà d’indicar aquesta condició per a poder optar a aquesta modalitat de docència.

Els horaris per al curs 2021-2022
els tens disponibles en el fitxer adjunt.