PLA D´ESTUDIS

El diploma se subdivedeix en cinc períodes i dos semestres. Consta de huit assignatures de formació teòrica i pràctica, de tres crèdits ECTS cadascuna, junt amb el mòdul de Projectes en sostenibilitat ambiental i canvi climàtic de sis crèdits ECTS.

ELS HORARIS PER AL CURS 2022-2023 SERAN ELS DIMARTS DE 16:15 A 19:45H EN LÍNIA I ELS DIJOUS DE 16:15 A 19:45H PRESENCIAL AL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA O BÉ EN LÍNIA SEGONS LA MODALITAT ESCOLLIDA

  • Del 3 al 7 d’octubre de 2022: Jornades de benvinguda
  • Primer període: Del 11 d’octubre al 10 de novembre: Docència de les assignatures: “Ètica i política del canvi climàtic” i “Climatologia, meteorologia i canvi climàtic”. Així mateix hi haurà una sessió per a presentar el mòdul final de projectes.
  • El segon període s’inicia el 15 de novembre fins el 20 de desembre amb els mòduls: Ecologia urbana i Responsabilitat social i ambiental d’empresa front al repte del canvi climàtic.
  • El tercer període comença amb el segon quatrimestre el 31 de gener de 2023 fins al 28 de febrer, en el qual es desenvoluparan els mòduls d’Ecologia política del medi rural i natural, i de Sostenibilitat i canvi climàtic a l’activitat productiva.
  • El quart període s’inicia el dos de març i terminarà el quatre d’abril amb els mòduls de Biodiversitat i Canvi Climàtic, i de Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica per a la planificació ambiental front al canvi climàtic.
  • El cinquè període s’inicia el 18 d’abril i les sessions serán no presencials o síncrones per a desenvolupar el projecte final de diploma. Així mateix tindrà lloc l’eixida de camp del diploma del 20 al 23 d’abril. La presentació dels projectes tindrà lloc en dues convocatòries. La primera será el 31 de maig i la segona el 30 de juny.

L’avaluació es farà de manera continua a partir de treballs i diverses activitats al llarg de cada assignatura, així com a partir del lliurament de treballs, informes i pràctiques en els terminis establerts en cada assignatura. Excepcionalment podria haver també proves escrites.

HORARIS

Les sessions teòriques del diploma tindran dues modalitats d’impartició

Modalitat A: Aquesta és la modalitat principal i preferent i será semipresencial. Les sessions seran virtuals els dimarts de 16:15h a 19:45h i presencials els dijous de 16:15h a 19:45h al Centre Internacional de Gandia, al Carrer Tossal nº 8 de Gandia.

Modalitat B: Aquelles persones que de manera justificada no puguen seguir el diploma de manera semipresencial podran optar per cursar la totalitat dels mòduls de manera virtual. A l’inici del curs s’haurà d’indicar aquesta condició per a poder optar a aquesta modalitat de docència.

Els horaris per al curs 2022-2023 estaran disponibles en breu