INFORMACIÓ

Diploma de postgrau UV.
Crèdits: 30 ECTS.
Preinscripció: Fins al 15/9/22.
Places: 40 places.
Coordinació: Carme Melo i Luis del Romero.

Preu: 950 €, 31,66 € per crèdit.
Idioma: castellà.
Modalitat: A) Semipresencial.
                      B) En línia.
Centre docent: Centre Internacional de Gandia-UV.
Data de començament: 1 d’octubre de 2022.

L’objectiu

L’objectiu principal d’aquest diploma d’especialització és formar professionals, experts i expertes en coneixements bàsics sobre sostenibilitat ambiental i canvi climàtic, atenent tant als territoris urbans com als espais rurals i prestant especial atenció a l’entorn mediterrani. Es persegueix que l’estudiantat puga desenvolupar els perfils professionals més demandats per al disseny d’estratègies contra el canvi climàtic.

Els objectius específics d’aquest programa de postgrau són:

 • Aprofundir en l’anàlisi sobre la insostenibilitat ambiental, social, econòmica i actual de les societats actuals.
 • Oferir coneixements, habilitats i eines per al diagnòstic de la situació actual, l’anàlisi dels principals problemes i impactes, la identificació d’àrees i àmbits d’actuació i el disseny d’estratègies, polítiques i eines d’adaptació, mitigació i lluita contra el canvi climàtic, que impliquen una transició eco-social cap a uns models territorials més sostenibles.
 • Donar formació multidisciplinar sobre totes les dimensions del canvi climàtic, incloent qüestions ètiques, filosòfiques, polítiques, socials, econòmiques, mediambientals i tècniques. Facilitar l’adquisició de les competències necessàries per a la gestió de projectes multidisciplinars sobre el canvi climàtic.
 • Posar a l’estudiantat en contacte amb el món institucional, empresarial i social.
EIXIDES PROFESSIONALS

Aquest és un títol de postgrau propi i per si sol no condueix a estudis de doctorat. Està dirigit a joves que volen treballar en:

 • Organitzacions i institucions especialitzades en canvi climàtic i sostenibilitat ambiental.
 • L’administració pública, en àrees relacionades amb l’urbanisme, el medi ambient, l’ordenació del territori, l’agricultura, la ramaderia i la pesca, el món rural o el turisme, entre d’altres.
 • Organitzacions ecologistes i de justícia ambiental.
 • Think tanks.
 • Consultories professionals sobre medi ambient.
PROJECTE FINAL

Aquest diploma es composa de vuit mòduls temàtics sobre sostenibilitat ambiental i canvi climàtic i una assignatura final de projectes, en la qual l’estudiantat desenvoluparà un treball de recerca aplicat dins d’una de les organitzacions col.laboradores del títol de postgrau. L’objectiu fonamental d’aquesta recerca serà treballar en instruments per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic de l’organització i les seues activitats, i desenvolupar eïnes que contribuïsquen a la sostenibilitat de la mateixa.

ADMISSIÓ

El procés d’admissió serveix per a comprovar que tot l’alumnat compleix els requisits del programa i garantir un ambient de treball òptim. Per a sol•licitar l’admissió, has d’inscriure’t de forma telemàtica ací: INSCRIPCIÓ.

 • Import: 950 € en un sol pagament o pagaments fraccionats.
 • Dades d’inscripció: Del 15 de febrer al 15 de setembre de 2022
 • Documentació requerida:
  • Titulació universitària (també s’admeten estudiants a qui els quede menys d’un 10% per finalitzar els seus estudis universitaris.
  • Currículum abreviat.
  • Fotografia de carnet.
  • Fotocòpia del DNI o passaport per les dues cares.
 REQUISITS D'ACCÉS
 • Titulació universitària ja superada o a superar en el mateix curs del diploma.
 • Coneixement de l’anglès escrit i parlat.
 CRITERIS DE SELECCIÓ
 • Estudis relacionats amb la temática del diploma: 40%.
 • Experiència professional o com a voluntari/a en medi ambient, sostenibilitat i canvi climàtic: 40%.
 • Coneixement d’idiomes: 20%.
 COMUNICACIÓ DE L'ADMISSIÓ

L’organisme encarregat de la preinscripció i matriculació és l’ADEIT de la Universitat de València. El resultat de l’admissió el rebràs, de manera personalitzada, a l’adreça de correu electrònic que indiquis quan facis la inscripció. En aquest correu se t’indicarà com hauràs de procedir per formalitzar la matrícula.
La resolució no es publica al web, les comunicacions són per correu electrònic.
Revisa la safata de correu brossa (spam) del teu correu electrònic. De vegades, els missatges poden entrar en aquesta.

CENTRE RESPONSABLE
ORGANITZACIONS COL•LABORADORES